Monday, April 25, 2016

Wakhal

Punsi sey mercenary oina hingbaga chap manare. Maning hanba yarammadi yamna nungaigdbni. Soikhiba lankhiba thabak kaya chumthok ningngi. Touhouba ethou kaya touningi. Manghankhiba matam tabonungda yomduna thamningi. Afaba macha ama oiba ngamdrasu fattaba macha amadi oiningkhidbni